Actualment, donat que no hi ha restriccions a la mobilitat,
no és necessària la utilització del certificat de desplaçament